Meer informatie?

Vul hier uw gegevens en uw vraag in en wij nemen spoedig contact met u op om antwoord te geven op uw vraag of vragen. 

Meteen contact? Bel dan naar:  0599 313 417

Huisregels

 1. Roken is in ons centrum niet toegestaan, evenals het gebruik van alcohol.

 2. Aanmelding voor een lidmaatschap geschiedt door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen, te verzenden en daarna bent u officieel lid geworden.  Aanmelding kan ook schriftelijk geschieden via de receptie.

 3. Iedereen krijgt bij aanmelding een persoonlijke pas. Hiervoor vragen we borg. Deze zal worden geretourneerd als u het lidmaatschap opzegt en u het pasje in goede staat (!) inlevert. Bij verlies en/of beschadiging van het pasje moet u een nieuw pasje aanschaffen.

 4. Het pasje moet voor iedere training/les door de kaartlezer op de bar worden gehaald. Groen en oranje scherm = goed. Rood scherm met een melding? Dan even vragen wat er aan de hand is.

 5. U dient elke periode contributie te betalen, ook als u om welke reden dan ook niet aan de lessen deelneemt, tenzij Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde u tijdelijk van die verplichting heeft ontheven.

 6. De contributie wordt automatisch per periode (= 4 kalenderweken) geïnd. Er zitten 13 periodes in een jaar.

 7. Voor alle groepslessen moet u zelf inschrijven bij de balie. Wanneer u verhinderd bent, meld u dan op tijd af. Uiterlijk 1 uur van te voren.  Zo kan iemand die op de reservelijst staan uw plaats innemen. Indien u zich niet afmeldt, wordt dit gezien als een training. Dit geldt uiteraard ook voor inschrijvingen voor de zonnebank.

 8. Als er minder dan 5 deelnemers op de lijst staan kan de groepsles worden geannuleerd.

 9. Vijf minuten na aanvang van de les kunt u niet meer aan de les deelnemen. Dit is voor u eigen veiligheid omdat u dan de warming up hebt gemist.

 10. Een gemiste training/les is niet verloren. Inhaalbeurten zijn in geval van ziekte of omstandigheden mogelijk, zonder extra kosten. Let op: er kunnen maximaal 10 inhaalbeurten op de teller komen. Indien het aantal inhaalbeurten hierboven komt vervallen die dus wel.

 11. In de trainingszaal bent u niet alleen: het is plezierig indien iedereen daar rekening mee houdt in zowel de sociale omgangsvormen alsook vanuit hygiënisch oogpunt. Leden en gasten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van het sportcentrum in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of definitief de toegang tot Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde worden ontzegd.

 12. a. Voor ieders hygiëne en behoud van de vloer worden alle sporters geacht schone sportkleding en sportschoenen te dragen die uitsluitend zijn toegestaan voor binnensporten.
  b. Ook bent u verplicht om tijdens de training gebruik te maken van een handdoek die u over de zittingen van de apparatuur en matjes kunt leggen tijdens de oefeningen. Dit voor ieders hygiëne.

 13. Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte drankjes in het centrum te nuttigen. Wij hebben een bar met een uitgebreid assortiment aan drankjes die u kunt kopen.

 14. In geval van ziekte of vakantie is het mogelijk uw abonnement tijdelijk stil te zetten voor een maximale tijd van 2 hele periodes. Dit kan 1 keer per jaar. U zult dit persoonlijk bij een baliemedewerker van ons sportcentrum moeten regelen. U krijgt van de baliemedewerker een kopie van dit formulier mee naar huis waar de exacte datum op aangegeven staat wanneer de contributie weer geïnd zal worden. Leden met een jaarabonnement kunnen hier geen gebruik van maken. (zie bijlage van jaarabonnement).

 15. Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 1 periode. U  kunt gedurende deze periode wel blijven sporten.

 16. Het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail worden opgezegd te worden. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan om die reden dus niet door derden worden opgezegd.
   
 17. Ingeval van calamiteiten (bijvoorbeeld een brandalarm) dient u de aanwijzingen van de sportinstructeur, fysiotherapeut of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen.

 18. Indien u uw jas, tas of andere eigendommen achterlaat in de kleedkamer of andere publieke ruimten, dan raden wij u aan om geen waardevolle spullen hierin achter te laten. U kunt gratis gebruik maken van de aanwezige kluisjes.

 19. Bij een bezoek voelen we ons verantwoordelijk voor uw welzijn. Daarom nemen onze medewerkers jaarlijks deel aan een intensieve reanimatie-training. Tevens hebben wij een AED beschikbaar voor reanimatie-doeleinden. Mocht u er voor hebben gekozen om in geval van een hartstilstand níet gereanimeerd te willen worden, dan zullen wij dat niet doen, mits u duidelijk zichtbaar een Niet-Reanimeren-penning draagt. Deze penning wordt uitgegeven door de NVVE en moet voorzien zijn van uw pasfoto en uw handtekening. Tevens moet de penning in één oogopslag zichtbaar zijn. Draagt u deze penning niet of niet goed zichtbaar, dan zullen wij niet aarzelen en onmiddellijk tot reanimatie over gegaan. Ook als u uw niet-reanimeren-wens eerder kenbaar heeft gemaakt aan het personeel, maar u de penning niet duidelijk zichtbaar draagt, zullen wij overgaan tot reanimatie. Immers, op het moment van een accident kan de hulpverlener niet weten, of u de penning vergeten bent om te doen of dat u van inzicht bent veranderd en de penning heeft weggedaan.

 20. Wij zijn niet aansprakelijk voor zowel verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, als voor het oplopen van lichamelijk letsel in of op het directe buitenterrein van Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde.